Επιβεβαιώσαμε την συνεχεια της συνεργασίας με την "Γαιοδομή ΑΤΚΞΕ", με την νέα μας μορφή, κάνοντας μας την τιμή να είναι τυπικά ο πρώτος μας πελάτης.

Με την "Γαιοδομή" είχαμε μια μακρόχρονη συνεργασία η οποία συνεχίζεται με νέα μορφή