Υπογράψαμε στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την Entersoft.

Πρόκειται για μια από τις πιο δυναμικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής με διεθνή απήχηση.